KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırlanmış ve değerli müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın bilgisi ve onayına sunulmuştur.
 
Veri Sorumlusu
ELİFCAN BASIN YAY.DAĞ.SAN.VE TİC. LTD.ŞT
Adres: Güzel Hisar Mh. Güzel Hisar Küme Evleri No: 438 Akyurt /Ankara
www.kitapadasi.com alan adlı internet sitesi üzerinden başta binlerce farklı yayınevinin eserleri olmak üzere sizlere hitap eden milyonu aşkın ürünü en iyi fiyat ve en kolay şekilde siz değerli müşterilerimize ulaştırma hedefine sahip olan şirketimiz, kişisel verilerinizin gerek uluslararası mevzuata ve gerekse iç hukuka uygun bir biçimde güvence altına alınarak saklanmasına özen göstermektedir.
Yine çalışanlarımız yönünden kişisel veriler, doğru ve etkin bir personel yönetiminin sağlanması ile çalışan memnuniyetinin optimize edilmesi amaçları ile mevzuata uygun bir biçimde bu kapsamda yer almaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda şirketimiz ile çalışan, tüketici veya ticari sıfatla paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, mevzuata uygun bir biçimde saklanacak, işlenecek, sınıflandırılacak veya yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Hukuksal Sebebi
Şirketimizce kişisel verilerin toplanması ile ilgili olarak 3. Kişilerden herhangi bir şekilde veri alınmamakta; tamamen tarafınızca yapılan üyelik işlemleri, bilgi formları, sipariş esnasında verilen bilgiler, mobil uygulama veya sosyal ağlara erişim yoluyla sağlanan veriler ile toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
İşbu aydınlatma metninde yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, bünyemizde yer alan diğer şirketler, yazılım firmaları vb iş ortaklarımız, iş ilişkisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişiler ve ilgili mevzuat doğrultusunda resmi kurumlar ile yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Sahip Olduğumuz İlkeler
İlgili mevzuat kapsamında şirketimiz; Özel Nitelikteki Kişisel Veriler
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Şirketimizce özel nitelikteki kişisel veriler, kanunun istisna tuttuğu haller dışında ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmez ve üçüncü kişilere aktarılmaz.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Şirketimize doğrudan veya dolaylı olarak sunmuş olduğunuz kişisel verilerin sahibi olarak, Söz konusu haklarınızın kullanılması ile ilgili olarak kanuna göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem öngörülebilecek olmakla birlikte, taleplerinizi ıslak imzalı olarak şirket adresimize ya da [email protected] adresine güvenli elektronik imza ile ulaştırabilirsiniz.
Yapacağınız başvuruda, kimliğinizi tevsik eden belgelerin eklenmesi veya vekaleten hareket ediyorsanız geçerli bir vekaletnamenin ibrazı, talebinizin açık, anlaşılır ve mevzuata uygun olması; ayrıca adres bilgilerinizin de başvuruda mevcut olması gerekmektedir.
 
 


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.